KLIENCI BIZNESOWI

Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zajmuje się także udzielaniem doraźnych porad prawnych oraz całościową obsługą przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną oraz prowadzenie incydentalnych spraw na podstawie zlecenia do danej sprawy, zarówno w sporach sądowych, jak i przed organami administracji.

Działania kancelarii obejmują przede wszystkim:

 • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie i likwidację oraz wykreślenie z rejestru
 • sporządzanie projektów umów handlowych, porozumień, etc.
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestracyjnych
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych,  obsługę organów spółek
 • opracowanie uchwał oraz dokumentacji wewnętrznej i zgłaszanie zmian do KRS
 • przygotowanie projektów uchwał i regulaminów
 • uczestnictwo w negocjacjach i rozmowach biznesowych
 • reprezentację mocodawców w kontaktach z kontrahentami, wierzycielami oraz dłużnikami
 • reprezentację (spółek, wspólników) w sprawach sądowych o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwał spółki

Podstawą praktyki kancelarii jest profesjonalne doradztwo prawne w sprawach cywilnych obejmujące:

 • windykację należności, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych upominawczym i nakazowym
 • sporządzanie projektów umów, porozumień, oświadczeń woli
 • reprezentację Klientów w postepowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie analiz prawnych  oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym
 • regulację stanu prawnego nieruchomości

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy oraz doradztwo prawne i reprezentację przed sądem pracy w procesach dotyczących m.in.:

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy
 • ustalenia stosunku pracy

Ponadto w zakresie prawa pracy oferujemy:

 • bieżące doradztwo oraz opracowanie dokumentacji związanej z zawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy;
 • opracowanie projektów regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń
 • porady i opinie prawne wynikające z zakresu prawa pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

W ramach obsługi prawnej kancelaria oferuje:

 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego
 • reprezentację Klientów przed organami administracji zarówno przed pierwszej, jak i drugiej instancji, w tym także Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, oraz przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne oraz wnioski i stanowiska stron toku postępowania administracyjnego
 • doradztwo w przedmiocie zaskarżania decyzji administracyjnych, skarg na bezczynność organów administracji publicznej, wznowienia postępowania administracyjnego
 • doradztwo w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, zażaleń na postępowania lub czynności egzekucyjne

Kancelaria zapewnia pełny zakres usług oraz profesjonalne doradztwo prawne na każdym etapie windykacji należności.

W ramach postępowania windykacyjnego kancelaria podejmuje szereg czynności obejmujących postępowanie przedsądowe, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne, w szczególności:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty
 • monitoring płatności
 • reprezentacja wierzyciela w postepowaniu sądowym o zwrot należnej zaległości
 • inicjowanie czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego poprzez współpracę ze skutecznymi komornikami

UMÓW KONSULTACJĘ

Zapraszam do kontaktu przy użyciu poniższego formularza. Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem.