KLIENCI INDYWIDUALNI

Klientom indywidualnym kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spraw spadkowych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

W ramach obsługi prawnej kancelaria oferuje najwyższy poziom usług, zapewniając fachową i szybką obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas postępowania sądowego.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

W tym zakresie oferujemy:

 • zastępstwo procesowe Klientów na każdym etapie postępowania sądowego
 • przygotowanie i opiniowanie pism procesowych (pozwy wnioski, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażalenia etc.)
 • przygotowanie umów oraz analizę umów przedłożonych przez Klientów
 • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • opracowanie opinii prawnych

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych o charakterze nieprocesowym m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

W ramach prowadzonej przez kancelarię praktyki oferowana jest pomoc prawna w sprawach małżeńskich o:

 • rozwód oraz orzeczenie separacji
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie
 • alimenty pomiędzy byłymi małżonkami

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (intercyza – umowa majątkowa małżeńska, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty), a także reprezentuje Klientów w negocjacjach z byłymi małżonkami w przedmiocie majątku wspólnego.

Z zakresu spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi kancelaria prowadzi w szczególności sprawy o:

 • alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • z zakresu opieki i kurateli

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego w postępowaniach w przedmiocie:

 • stwierdzenia nabycia spadku (na podstawie ustawy i testamentu)
 • podziału lub odmowy przyjęcia spadku
 • roszczeń o zachowek

Kancelaria udziela pomocy prawnej przy sporządzaniu testamentów oraz w sprawach związanych z wydziedziczeniem.

Z zakresu prawa pracy kancelaria świadczy pomoc prawną, która obejmuje w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami pracy w sprawach o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • odszkodowania za mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • zwrot kosztów noclegów  i innych należności w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych

Z zakresu ubezpieczeń społecznych Kancelaria udziela porad prawnych oraz świadczy zastępstwo procesowe w sprawach odwołań od decyzji organów emerytalno-rentowych dotyczących sporów:

 • o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia
 • o ustalenie wysokości odszkodowania za wypadki w pracy oraz w drodze do pracy

UMÓW KONSULTACJĘ

Zapraszam do kontaktu przy użyciu poniższego formularza. Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem.